Tekst i zdjęcia archiwalne:

Drużyna wojów św. Wojciecha oferuje Państwu „żywe lekcje historii”. Naszym celem jest kultywowanie dawnych obyczajów, poszerzanie świadomości narodowej oraz przybliżanie najdawniejszej historii Polski. Żywe lekcje historii to interaktywne zajęcia dla dzieci i młodzieży stanowiące rozrywkę i przygodę. Wiedza historyczna i regionalna dociera do ucznia w sposób obrazowy i przekonywujący. Tego rodzaju edukacja odznacza się wysokim poziomem merytorycznym oraz jest uzupełnieniem przewidzianej przez szkolny program nauczania wiedzy o początkach państwa polskiego. Lekcje historii prowadzone są w naturalnej przestrzeni wczesnośredniowiecznego grodziska na Zawodziu, które jest oddziałem Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Gród Kaliski obok Gniezna i Poznania odgrywał pierwszoplanowe znaczenie w okresie wczesnopiastowskiego państwa.

Nasza oferta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Młodsze dzieci są wprowadzane w zagadnienia, klasy gimnazjalne aktualnie przerabiają poruszane tematy a dla uczniów starszych to przypomnienie materiału.

Lekcje historii łączymy także:
  • z zabawą (proponując wspólną biesiadę przy ognisku)
  • konkursami takimi jak:
    strzelanie z łuku, kuszy, walka na „maczugi”, rzut pieńkiem, przeciąganie liny, bieg w pełnym uzbrojeniu woja, „kręcioł”, poszukiwanie bursztynu itp. opowieściami wojów przy ognisku (o życiu, obyczajach i wierzeniach Słowian) zwiedzaniem grodu połączone z prezentacją uzbrojenia i strojów z epoki (przymierzanie strojów)
  • opowiadaniem legend kaliskich
  • pokazem łowienia ryb
  • Elementem stałym jest niezapomniana podróż rekonstrukcją łodzi św. Wojciecha „Calisia” po Prośnie w czasy Słowian.