Warsztaty z Ebru są realizowane w ramach poszerzonych zajęć w skryptorium. Ebru wywodzi się od perskiego słowa „ebri” chmura i „ab-ru” powierzchnia wody. W ramach warsztatów z „malowania na wodzie” dzieci będą mogły poznać tę średniowieczną technikę zdobienia papieru najpierw dzięki pokazowi i omówieniu poszczególnych etapów tworzenia wzorów, następnie poprzez własnoręczne wykonanie pracy plastycznej. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się o starożytnym pochodzeniu i historii sztuki malowania na wodzie. Najstarszy zachowany egzemplarz papieru ebru pochodzi z okresu osmańskiego z 1553 roku. W Polsce technika ta, za sprawą introligatorów upowszechniła się w XIX wieku.