Tekst i zdjęcia archiwalne:

Zajęcia rycerskie to blok rekreacyjno-zabawowy mający na celu ukazać uczestnikom znaczenie szkolenia dla młodych adeptów sztuki rycerskiej. Podczas zajęć dzieci mają możliwość zapoznania się z podstawowym technikami walki: strzelania z łuku i kuszy, miotania procą drzewcową, rzut oszczepem i siekierą, nauka fechtunku mieczem, tworzenie szyków bojowych, przymierzanie uzbrojenia.