W ramach zajęć uczestnicy spróbują własnych sił w nauce średniowiecznej kaligrafii i pisania gęsim piórem. W trakcie zajęć starsze dzieci poznają praktyczne zasady średniowiecznej kaligrafii. Młodsze dzieci wykonają ozdobne iluminacje inicjałów litery rozpoczynającej ich imię. Na koniec spotkania najładniejsze prace będą opieczętowane pieczęcią lakową króla Przemysła II z 1295 roku, w której po raz pierwszy użyty został przez niego znak orła. Spotkanie opatrzone jest szerokim komentarzem historycznym z zakresu technik i sposobów tworzenia dawnych dokumentów pisanych oraz zasad pracy klasztornych skryptoriów.

Czas trwania 60 min.