Podczas zajęć dzieci zapoznają się z zasadami działania XV – wiecznej prasy drukarskiej Jana Gutenberga dzięki wiernej replice prasy. W czasie spotkania omówimy najważniejsze etapy druku historycznych ksiąg, budowę ołowianych czcionek, zasady składu zecerskiego, drzeworyty - sposób ich powstawania i zastosowanie. Dowiemy się jak powstaje druk, papier, książka i czym zajmują się zecer i introligator. W trakcie zajęć dzieci mają możliwość samodzielnego druku jednej ze stron Biblii Gutenberga, wydanej w Moguncji w 1455 roku, uznawanej za pierwszą drukowaną książkę na świecie.

Czas trwania 60 minut.