Tekst i zdjęcia archiwalne:

Słowem wstępu

Nadchodzący rok 2018 nabiera szczególnego znaczenia dla wszystkich Polaków. Zbliżająca się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest wspaniałą okazją do pogłębienia wiedzy historycznej z jednoczesnym wzmocnieniem postaw patriotycznych dzieci i młodzieży poprzez pryzmat bohaterów narodowych, którzy na przestrzeni ponad 1000 letniej historii Polski składali bez wahania swoje życie na ołtarzu ojczyzny.

Najciekawszym aspektem tej walki i jej symbolem jest wielowiekowa tradycja godła narodowego, które od czasów piastowskich po współczesność spina jedną klamrą historię Polski i jest wyraźnym znakiem naszego patriotyzmu. Znak orła po raz pierwszy pojawił się na denarze Bolesława Chrobrego traktując go jako jego najwcześniejszy zachowany wizerunek.

Orzeł występował na monetach i pieczęciach książąt piastowskich, tarczach i chorągwiach od XII wieku. Po raz pierwszy jako godło książęce pojawia się na pieczęci konnej Kazimierza opolsko-raciborskiego w 1222 r. Jako oficjalny herb całego państwa polskiego zaczął być używany od 1295 przez Przemysła II, który po raz pierwszy użył ukoronowanego orła jako godła państwa na rewersie pieczęci majestatycznej z 1295 r. Przez kolejne stulecia znak orła w różnych formach plastycznych był rozpoznawalnym znakiem Polaków. Pod tym znakiem z okrzykiem: Bóg, Honor, Ojczyzna, niezliczone rzesze naszych praojców walczyły o wolność naszego kraju. Nie ma chyba żadnej polskiej rodziny, w której ktoś z przodków nie walczyłby za Polskę pod tym znakiem.

Setna rocznica odzyskania niepodległości jest wspaniałą okazją aby na nowo zwrócić uwagę najmłodszych pokoleń na znaczenie naszego godła narodowego w przeszłości ale również i w teraźniejszości, w okresie burzliwych przemian jakie zachodzą na świecie na początku XXI wieku.

Wolne terminy! Zarezerwuj już teraz!

Warsztaty archeologiczne
Średniowieczne skryptorium Galla Anonima
Warsztat drukarski Jana Gutenberga
Zajęcia rycerskie
Ceremonia pasowania na Rycerza
Prezentacja kopii Drzwi Gnieźnieńskich