Prezentacja kopii Drzwi Gnieźnieńskich w kościółku św. Wojciecha na Zawodziu.

Barwna opowieść o chrzcie Polski i o tym jak męczeńska śmierć biskupa Wojciecha stała się fundamentem chrześcijaństwa i państwowości polskiej. W trakcie prelekcji słuchacze mają możliwość zapoznania się z szerokim komentarzem ukazującym historię początków powstania państwa polskiego. Przywołamy z dawnych czasów pamięć legendarnych Piastów i postać Mieszka I z jego żoną Dąbrówką i ich pierworodnym synem Bolesławem, który został pierwszym królem Polski. Dalsza opowieść przybliży nam wielką przyjaźń Bolesława Chrobrego z biskupem Wojciechem i jego męczeńską śmierć w Prusach . Opowiemy również o cesarzu Ottonie III, który w roku 1000 przybył do Gniezna aby pokłonić się przed grobem Biskupa Wojciecha oraz jaki to miało wpływ na dalsze losy Bolesława Chrobrego i Polski.

Czas trwania 45 minut. Prelekcja zawsze jest dostosowana do wieku odbiorców i realizowana jest w rozszerzonym pakiecie warsztatów archeologicznych.