W ramach zajęć uczestnicy mają możliwość spróbowania własnych sił w nauce średniowiecznej kaligrafii i pisania gęsim piórem. W trakcie zajęć starsze dzieci przepisują fragment pierwszego hymnu Polski Bogurodzicy według pierwszego zachowanego zapisu z 1407 roku. Dzieci młodsze wykonują ozdobne iluminacje inicjałów i godeł historycznych. Na koniec spotkania najładniejsze prace są pieczętowane pieczęcią lakową króla Przemysła II z 1295 roku, który po raz pierwszy użył znaku orła. Spotkanie jest opatrzone szerokim komentarzem historycznym z zakresu technik i sposobów tworzenia średniowiecznych dokumentów pisanych.

Czas trwania 60 min.