W ramach zajęć uczestnicy mają możliwość spróbowania własnych sił w nauce średniowiecznej kaligrafii i pisania gęsim piórem. W trakcie zajęć starsze dzieci przepisują fragment kroniki Galla Anonima „Jak Mieszko pojął za żonę Dąbrówkę”. Na koniec spotkania najładniejsza praca jest pieczętowana najstarszą pieczęcią lakową miasta Kalisza. Spotkanie jest opatrzone szerokim komentarzem historycznym z zakresu technik i sposobów tworzenia średniowiecznych dokumentów pisanych.

Czas trwania 60 min.