W trakcie zajęć dzieci zapoznają się z zasadami działania repliki XV – wiecznej prasy drukarskiej Jana Gutenberga. Podczas spotkania omawiamy najważniejsze etapy drukowania historycznych książek, budowę ołowianych czcionek, zasady składu zecerskiego, drzeworyty - sposób ich powstawania i zastosowanie. Dowiemy się jak powstaje druk, papier, książka i czym zajmują się zecer i introligator. W trakcie zajęć młodsze dzieci drukują „Znak Orła ” – różne formy graficzne godła polskiego na przestrzeni wieków, starsze dzieci drukują pierwszą stronę Konstytucji 3 maja, wydaną 5 maja 1791 roku w Warszawie. Faksymile wykonane na podstawie zachowanego oryginału ze zbiorów Muzeum Polskiego Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Czas trwania 60 minut.