Zajęcia obejmują krótkie wprowadzenie z zakresu archeologii i metodologii badawczej, eksploracje przez uczestników zaaranżowanych stanowisk archeologicznych, analizę znalezisk, ich identyfikację i dokumentację. Warsztaty kończą się omówieniem znalezisk i krótkim wprowadzeniem do zasad ochrony zabytków.

Czas trwania 120 minut.